Strona główna
Wstęp
Aktualności
Archiwum
Opinie
Zagadki
Linki
O Autorze:
  –nauka
  –palindromy
  –Wikipedia
Kontakt
Palindromy:
  –bank
  –dla dzieci
  –erotyka
  –imiona
  –jemy
  –konie
  –koty
  –krótkie
  –megapalindromadery
  –nadesłane
  –najdłuższy
  –palindromadery
  –piętrowe
  –polityka
  –popijamy
  –psy
  –raki
  –różne
  –skróty
  –słowiańskie
  –wiersze
  –wspak
  –z "palindromem"
  –zwierzęta

PALINDROMY PIĘTROWE
część 1

Powrót do strony głównej

Bardzo trudno jest opisać jakąś złożoną sytuację, pokazać akcję czy napisać rymowany utwór, który by jednocześnie był palindromem. Niewiele można powiedzieć w krótkim palindromie, a budowa palindromu długiego jest trudna. Wydłużający się ciąg liter , które można czytać wspak, powoduje, że przestajemy panować nad akcją i boczne wątki zaczynają dominować nad głównym ( przy tzw. mega-palindromach trudno w ogóle o jakiś główny wątek). Można wówczas postąpić inaczej - myśl wyrazić poprzez ciąg kilku odrębnych, krótkich palindromów. Zwykle napiszemy je jeden nad drugim, tworząc tzw. palindrom piętrowy. Nazwę tą zaproponował w Złotej Kolekcji Palindromów Wisa46, który wówczas napisał palindrom o nocy:

A noc, o! łzą złocona
ona rano
ano kona

Jego też autorstwa jest palindrom o popijaniu:

Mili, popilim
ja rum, a samuraj
to, co ma moc, ot
popił i pop
sos

Ta forma wyrazu znana jest od dawna, np. Chorwacka pisarka Dubravka napisała w 1991 roku poemat składający się z palindromów, którego tytuł jest typowym palindromem piętrowym (Rzym i pokój albo to):

Rim i mir
ili
ono

Palindromy piętrowe pozwalają na stworzenie kompozycji współ-autorskiej. Bierze się w tym celu znany palindrom i dopisuje związaną tematycznie, uzupełniającą część. W taki sposób Wisa46 "uzupełnił "palindrom ks. Waśniowskiego z 1644 roku, dopisując drugie zdanie:

co w onej? ow pokoy y okop, wojen owoc
co woyna? zakazany owoc

i podobnie, dopisując pierwszy wiersz uzupełnił palindrom Esse`go:

ech, chce
pokoju - to gotuj okop

Tą metodę zastosowano też w palindromie nadesłanym przez "Inni52"

Dął - błąd
A tuba zła, łza, buta
Gór ech chce róg
A tu nic, Elu, leci nuta

Palindromy piętrowe można bardzo łatwo stworzyć poprzez wybór tematyczny z większego zbioru. Z mojej książki "Gór ech chce róg" wybieram bez trudu polityczny:

I car komedia i demokraci
a nam kusa sukmana

albo wzięty z rozdziału o lesie:

sal wymiana i my w las
o, na rydza jazdy rano
gąska jak sąg
Jula, my do gaju, tu jagody maluj

Bardzo ładny jest zamieszczony w książce palindrom "rodzinny":

co ma tata - moc
co mi dała mama - ład i moc
co mi dał duch - cud, ład i moc

Z rożnych rozdziałów książki wzięto części rymujących się palindromów piętrowych:

Ala wzory rozwala
Ala boski miks obala
salut - tu las
zagwiżdż i w gaz

ona rada da rano
ona z niczym - my z Cinzano
Ewo, pili masoni wino sami, lipowe
Ewo, łajanko z okna jałowe

ile futro, tort u Feli?
ile dres wart traw, serdeli?
grata na lot, Anatola na targ
gaz Gizeli, a za ile zig-zag?

ej, Ela, wino goni w Aleje
ej, Ela, żyrafa ryża leje
a jubilat Ali buja:
Alu - filut tuli ... fula

W ten sposób można, korzystając z gotowych palindromów, ewentualnie dodając własną część, stworzyć nowy palindrom piętrowy. Nie mam nic przeciw takiej twórczości. Czytelniku, możemy być współautorami nawet wtedy, gdy twój wkład będzie polegał tylko na wyszukaniu i odpowiednim zestawieniu moich palindromów.

I na koniec dwa umieszczone w książce wiersze, pierwszy na modny od lat temat akt:

akta Lila tka
akta wsi - swatka
akta ma matka
akta gagatka

Drugi wiersz realistycznie, ale i romantycznie oddaje atmosferę nocnego plebejskiego baru:

rabina to tani bar
matoł daje jadło tam
a na jadło gołda Jana
a narodu tu do rana

(23 marca 2006,  Tadeusz Morawski)

Powrót do strony głównej

Przewiń na początek

część 2

Poniżej pokażemy wiele historyjek palindromami pisanych. Będą to zestawy kilku, bardzo często tylko dwóch palindromów dotyczących konkretnej sytuacji. Palindromy będą zarówno nowe, jak i znane już z moich książek oraz innych działów tej witryny. W przeciwieństwie do prezentacji w książkach zrezygnowano tu z opisu, są tylko tytuły oraz palindromy. Interpretacje zostawiam czytelnikom. Historyjki ułożono alfabetycznie.

ADA

Ada goła mało gada?
Ada goła im śmiało gada!
Ada goło i sioło gada

AKTA

akta - łasa sałatka
akta generała ma mała renegatka
akta WSI mam - mami swatka
ABC akt tka CBA

ARAK

ej, i pop Karaś arak popije
Karaiba wabi arak
tu arak, bibka, raut

ARBUZ

ino gazu - brat arbuza goni
ino gazu brak - obibok arbuza goni

BABA

ilu ta baba tuli?
ilu tę babę tuli?
babę chcę! Chcę bab!

BALATON

no ta laba - Balaton
mokro tam amatorkom

BALI

u Bila Malibu
trafili, popili, fart
i laba na Bali

BRYDŻ

ma trefle belfer tam
ale ma piki Pamela
Mel, zsyłam mały szlem

CELNICY

cli frezer filc
metale clili Lilce latem
Masaja filc cli Faja sam
cli Filon Oli filc
a tam Oli filc cli filomata
Kamil cli mak
cli Fioł dym, mydło i filc
ale filc cli Fela
a zawilce cli Waza

CHCĘ

kosę chcę, sok
kawusię chcę i suwak
zaginarkę chcę, kran i gaz
a ja kolię chcę i lokaja!

CO PŁYWA

napływ żab - aż wył pan
kilo banana pływa - wył pan Anabolik

DAMA

rada dama sama da dar
a ma datę ta dama?

DARY

ma darów wór Adam
ile darów ma tam wór Adeli?

GURU

a Guru ruga
a Guru klikę kilku ruga
a Guru tam, a tu ruga

HORROR

lawo - dowal!
i lawa zawali
i zaraza zarazi
popada - gada pop
a dowala woda
i potop potopi

I NA BANI

Ada gani i nagada
Ada gani na banieczce i na bani nagada

INTERNET

meta z czatem
i Mela tropi portale mi
asa loguj u golasa!
ma psa za spam?
a kilku tu klika

IWAN

nawijaj Iwan!
a Iwan dorabia i bar odnawia
nawijaj, i jad daj, i jaj, Iwan!
a na wigor grog Iwana

JADAJ!

jadaj me muszelki w ćwikle z sumem! Jadaj!
ej, zrazu huzar zje!
ej, załoga goła zje!

KLUSKI

na pyzy pan
i na pyzy pani

KTO KOGO?

a nam orangutan gna tu. Gna Romana?
nam orangutana tu gna Roman!

MELA

ale mata ma ta Mela
ale mata na kei zdybała i chciałaby dziekana ta Mela

MOLE

mole Elom?
mole Felom?
mole Melom?
mole daj Adelom!

NA PAKĘ

na pakę - nęka pan
Ika Płyta na tył paki!

NUDZIARZ I ZDUN

nudziarza raz rai zdun
a nudziarz rai zduna

PIWA

moc "Warki" lali krawcom
elf układał kufle
Ewo, będą "Dębowe"?

PO PRACY

ej, i po pracy car popije
na winiak po pracy car, pop, Kain, Iwan

PYTAJ!

rów to otwór?
a gawot to waga?
kina to bada botanik?

ROLA

gromada da morg?
żartem gromada da morg...metr aż!
co ma milord - roli ma moc

SEN

Neska jak sen?
rabi ma koszmarki (ładne sen dał) i kram z sokami, bar
ej, Zuli ładne sen dał iluzje

SOLIMY

a solisz z silosa
wół soli kilo...słów
Al posoli kilo sopla

SOPOT

to po stos psot Sopot
ot, dancing, nic nad to
ej, Ela z Sopotu to poszaleje

STATEK

mata zęza tam
Anglika na kil gna
a ty z koi na maniok, Zyta?
z rei mierz!
a tu jakby z szyb kajuta

STO GRAM

Margot, seta - te sto gram!
a "marginesy" łyse ni grama?

STRZEŻ SIĘ

opium mu i po....
Ania kok ma - tam kokaina
taki numer - koka jako krem "Unikat"?
oto trawkę jara para. Jęk - warto to?

"TO"

ma TO Tibor i robi TO tam
zakopano TO na pokaz?
używano TO na wyżu!

UKRYWANO

matoł i Mela ukrywani na wyrku - ale miło tam
u Izydy żądze na wyrku ukrywane- zdąży Dyziu?
o, na wyrku raut - repertuar ukrywano

WALĘSA

a masę ławic i Wałęsa ma
rano suma da mu sonar

ZEMSTA

i rumor o mur, i...
O, trawnik. Papkin, warto?

ZOO

Ada, w ZOO zwada
jeż leje, lama leje lżej
jeż leje lwa - paw leje lżej
kurka kuka, kuka kruk
i mała kawka kwakała mi

ZRZĘDA

i wabi Adę zrzęda i bawi
i lubi Adę zrzęda i buli

(01.10.2009,  Tadeusz Morawski)

Powrót do strony głównej

Przewiń na początek

część 3

Pokażemy historyjki palindromowe złożone z dwóch lub więcej palindromów tematycznie związanych. Palindromy są pisane czcionką prostą, krótkie komentarze - kursywą. Historyjki są ułożone alfabetycznie, zaczynając od litery A aż do H. Dalsze litery wkrótce.

ADA
Ada pracowita, bada i mało gada. Czasem jest przedmiotem obgadywania przez sąsiadów.

Ada bzów wóz bada
Ada goła mało gada
Ada goło i sioło gada

ADELA
Adela lubi skomplikowane rozmowy, ale w końcu. Sytuacja ta lubi się powtarzać. Ale czy to wystarczy jej partnerowi?

Adela atomowo mota, ale da
Adela atomowo na nowo mota, ale da
ale da mu minimum Adela?

A-DUR
To oczywiście przenośnia, nie da się "nudzić" w tonacji A-dur.

ruda, a gra larga A-dur
i zdun rudawy w A-dur nudzi

AFRYKA
Kto zna jakie kraje w Afryce?

rabi zna Zanzibar?
rabi zna Zair, a Daria Zanzibar
Ada bagno Konga bada

ALERT
Alert ma nas ustrzec przed niecnymi zamiarami pana Treli.

Trela ma tu zagrabić i bar "Gazu tam". Alert!
Trela ululane chce. I nie chce na lulu. Alert!

ARAK
Po prostu popijamy arak.

ej, i pop Karaś arak popije
tu arak, bibka, raut
ej, i poganka Raisa Asi arak nago pije

ATOL
Atol i flota mata? Romana?

a tam atol, flota mata
ma tuz Roman atol, flota na morzu tam

BADANIA
Różne prace badawcze są tu w palindromach ujęte.

dno bada Bond
Ada, Bałt tła bada
Alu, Iwa bada, bawi Ula
kina to bada baronet, a tenora bada botanik

BALI
Na Bali laba w lokalu "U Bila"

"U Bila" Malibu
i laba na Bali

BALUJ!
Ikara balowanie.

Ikar ubaw da za dwa buraki
Jula brak - Ikar baluj!

BAR "IMAM"
Można tu popić i zjeść mirabelki, pikle.

ma mirabelki w ćwikle bar "Imam"
ale ma pikle bar "Imam". I ma mirabelki, Pamela
popija tutaj i pop

BIEDA
Biedni: dziad i baba, fedain.

Ala, dziad i baba, bida i z dala
tyci fedain, kusa suknia - deficyt

BOND
Bond gada, co kto bada.

dno bada Gigant nagi - gada Bond?
dno bada Got - to gada Bond

BOSO
Różni osobnicy boso, co zrobi dla nich Ada?

osobnik Papkin boso
osobnik Tajkin boso i osobnik Jatkin boso
Ada bosym ukisi kumys, obada

BUJDA
Nieprawdopodobne bujdy zakończone przyznaniem się, że bajam.

Maja, braci wabi i bawi car - bajam
Maja, Bil cichcem mech ci cli - bajam

CENY
Ile kosztuje dres, kot, kilo serdeli, azot - nie wiemy, ale natka okazuje się tania.

to za ile dres Oli, kot ten, netto kilo serdeli, azot?
o, i natka tu tak tanio?

CHCĘ TO MAM
Czas przeszły i teraźniejszy, chciałem to mam, i to z lekkim nadmiarem.

zaginarkę chcę, kran i gaz
zaginarki mam i kran i gaz

CO PŁYWA
Pływają jaja, żaby i banany budząc grozę u różnych obserwatorów.

napływ jaj - wył pan
napływ żab- aż wył pan
kilo banana pływa - zawył pan Anabolik

DAMA
Dama da dar, ale kiedy (data)?

rada dama sama da dar
a ma datę ta dama?

DARMOWE PICIE
Chcemy pić, nie chcemy płacić. Bierzmy przykład z Reja.

sake da Tadek as?
a Rej sake chce, i nie chce kasjera

DOKTORAT
Kupujemy "Tarota", dobieramy kody. Oto sposób na uzyskanie stopnia doktora w wersjach: literackiej i matematycznej.

"Tarot", kody - mamy doktorat
"Tarot" + kod = doktorat

DOTACJA
Dano mi ziemię. Z niedowierzaniem przyjmuję wiadomość o dotacji.

o, nadmetraż - morg ogrom żartem dano
o, tam napisano: dotacja! Jajca, to do nas? I pan ma to?

DYNDA
O tym, kto i ile dynda.

ile Roman ładny dyndał na moreli?
zaradny dynda raz
matko, radny dynda rok tam

FILUT
Co tuli filut? Tym razem coś do jedzenia i do picia.

tuli filet Eli filut
Alu, filut tuli fula

GALOP
Kto i u kogo galopuje.

ej, u Pola Gala galopuje
ej, u Pola "Gazela" - kobyła. Ma mały bok, ale zagalopuje

GANG
Policja się nie zbroi, a gang?

o, "gnata" zdał władza, tango
gna go tam luksus kul - ma to gang

GEOGRAFIA
Różne miejsca są tu wymieniane. A gdzie Tybet?

matołka Nakło tam
oto i Kioto
Teby tam, a Tybet?

GOLONO
Komu i co ogolono, kto kogo pogoli.

i monolog "Ogolony kynolog" ogolono mi
i logopeda Rynna panny rade pogoli

GOŁDA JANA
Pichcimy, a potem... gołda.

napichci panna, pichci pan
a na jadło gołda Jana

GURU
Guru ruga klikę, nawet wtedy, gdy znajduje się gdzie indziej.

a Guru ruga
a Guru klikę kilku ruga
a Guru tam, a tu ruga

HORROR
Straszny, nie czytaj!

i zaraza zarazi
i lawa zawali
a dowala woda
i potop potopi

(16.01.2012,  Tadeusz Morawski)

Powrót do strony głównej

Przewiń na początek

część 4

Historyjki palindromowe z tytułami od I do O.

IWAN
Iwan opowiada, co robi w Polsce.

nawijaj, Iwan!
a Iwan dorabia, i bar odnawia

JAREK I JUREK
I najlepsze dla nich życzenia.

Jarkom cmok - Raj!
a Jurkom całowanko. Załoga goła z okna woła - cmok, ruja!

JEŻ
Czy jeż okłamuje swoich i jak się z tym czuje.

może jeż łże jeżom?
może jeż łka jak łże jeżom?

JEMY
Co je żyrafa, co powinien jeść Ikar. Jak należy jadać.

ej, żyrafa "Gafa" ryż je
Ikar, jadaj raki!
owocowo jadaj, owocowo!

JULO
Namawiamy Jula do różnych rzeczy.

Julo, rywala wyroluj!
Julo, popoluj!
Julu, PIN-ami manipuluj!

KOBYŁA I WÓŁ
Wół utył, ale kobyła marnie przędzie.

wół skarb, brak słów
wół utył, a mi kobyła ma mały bok i mały tułów

KONIAK
Jest Cinzano, a gdzie koniak?

ona z niczym - my z Cinzano
a typ Kain o koniak pyta

KOPYTA
Po prostu typ pyta o te kopyta.

a typ o co pyta?
a typa typ o kopyta pyta

KRASULA
Już i krowy mają swój NIP.

do kpin mam NIP, kod
Alu, sarkam, wór kpin - NIP krów ma krasula

KRET
Kret popija, potem kima.

i kret i liliput tu pili literki
a mi kret "Eter" kima

KTO Z KIM?
Izydor z Iką, a Maksa ma "laska".

Pąk Izydor świni w środy z Iką P.
a Maksa "laska" ma

KUPIONA MATURA
Matura z bazaru, wykupiony egzamin.

Ted, z bazaru ta matura za bzdet
a dziad da i zda

KUCHNIA
Pichcimy i płaczemy z powodu cebuli.

napichci panna, pichci pan
ilu beczy z cebuli?

LABORATORIA
Dłużą się ćwiczenia laboratoryjne studentom i laborantom.

laborka jak robal
a laboranci nic na robala?

LILIPUT
Liliput pił, aż się upił. Ale czy trzeba od razu robić mu zdjęcie?

Ala, winiak tu pili: liliput, Kain i Wala
oto fakt, upili liliputka. Foto!

LUSTRACJA
Warto mieć dostęp do akt. Kto ma akta generała?

akta - łasa sałatka
akta generała ma mała renegatka

ŁAJKA
Wspomnienie pierwszego lotu w kosmos i nagroda dla Łajki.

Ani mops wspomina
Łajce psi specjał

MAŁO WINA
Wołanie o więcej.

ładna pani woła - mało wina pan dał
ej, i pani w Kabulu bak wina pije
mer da i wina pani...wiadrem

MIKSTURA
Badamy i pijemy miksturę o wspaniałym smaku.

Ada boski miks obada
Ala boski miks obala

MORGI
Kto da ziemię, a kto już ją ma.

i gromada da morgi
co ma milord? Roli ma moc

MUZYKA
Grano na pile, bo fagot kojarzony jest z gafą.

tu na fagot tanga ma magnat - to gafa nut
Eli pani largo grali na pile

MYCIE MCHU
Dowiemy się, kto myje mech i co złego robi cichcem.

o, tym mech cichcem myto
ej, Ela, ten Urban mech ci cały mył, a cichcem na bruneta leje

NA BIS
Co robił wiarołomny Izak u Asi, a co potem u Kazi.

Izak u Asi błagał bis, a u Kazi?
łaps Izak u Asi błagał bis, a u Kazi spał

NA LWA
Kto nęci na lwicę? Na lwa wysyłam Masaja, sam zajmę się panią, która już coś wypiła.

a na lwicę nęci wlana
Masaja na lwa, a wlana - ja sam

NARADA
Na naradzie miły sen o radej pani. Gra spacji!

ona rada rano
o, narada rano!

NESKA
O Nesce, śnie, kocu i "jabcoku"

Neska jak sen?
koc - bajka jak sen, Neska jak "jabcok"

NOE
Zula łowi, a Noe popija i jest na luzie.

tu pili: Leon i Noe liliput
Zula łowi, a Noe leje Leona i woła - luz

NUDA
Kto kogo nudzi, czyli kanar, zdun i nudziara.

i zduna z rana kanar zanudzi
i na wyrku nudziara i zdun ukrywani
nudził i zdun

OBERŻA
Kto popija, a kto się objada w oberży "Raj"

"Raj" - oberżyny żre bojar
"Raj" - oberża. Popija tu Taj i pop, a żre bojar.

OKŁAMAŁ KOTA
Kto kłamał i kogo okłamał?

to kłamał kot?
a to kłamał koń, okłamał kota

ONZ
W ONZ, jak zawsze, braki finansowe i ktoś kogoś ruga.

znowu brak skarbu w ONZ
a Guru w ONZ znowu ruga

OWADY
Aram sobie radzi z owadami, a Ala nie.

Aram okłamał komara
Ala bordo od robala

(09.02.2012,  Tadeusz Morawski)

Powrót do strony głównej

Przewiń na początek

część 5

Poniżej palindromowe historyjki od litery P do Z.

PADA
Sprawdza się zapowiedź, że będzie padać.

popada - gada pop
popada grad - o, to dar, gada pop
Ada, pluton otul - pada

PANIE
Panie lubią panów, kogo? Ilu?

Ikar, Dyzio, Tolo, Bolo - to Izy draki
a ilu Janina ma, Nina, Julia?

PIES I WÓŁ
Krótko, co im się przytrafiło.

nago piękni spili psinkę i pogan
ot, i psiaka Kai spito
ułowili psa, spili wołu

PŁACZ
I pan i pop płaczą w tej historyjce.

popłakał pop
napłakał pan

POMYLONE JĘZYKI
Ptaki w nie swoim mówią języku.

kurka gęga, gęga kruk
kurka kuka, kuka kruk
a kwakała mi mała kawka

POPILI
Bardzo krótka historyjka z happy - endem.

trafili, popili, fart
tu pili litra Art. i liliput

PRAWO
Prawo i sprawiedliwość - o tym teraz krótko.

Ika podpala - Ala P. do paki!
Kory wina - Ani wyrok
inni w ulu - lulu winni

PRZYPRAWY
Dosalamy, dojadamy.

Ala sodę dosala
Ada jodu dojada

RAUT
Repertuar rautu pozostaje tajemnicą.

tu armata - a tam raut
o, na wyrku raut. Repertuar ukrywano

ROBALE
Co na robala, kto ma robale.

na robala boran!
a tu robale ma Mela Boruta

RYSY
Na Rysy idzie pani, jak to pan uczci?

o, na Rysy rano
o, na Rysy ładna pani - wina pan da łysy rano

SAMI SWOI
Przypominamy film o tym tytule.

a to Kargul -ugra kota?
i o wsi masowo - "Sami swoi"

SOPOT
Ach, te dancingi i psoty w Sopocie.

ot, dancing, nic nad to
to po stos psot - Sopot
ej, Ela z Sopotu to poszaleje

SUM
Sum w opowieściach wędkarzy jest zawsze większy, sum świetny na danko.

metrażowo sum musowo żartem
a mus z okna da nam rabuś, u barmana danko z suma

SZLABAN
Tym razem tylko szlaban na bal z powodu braku odpowiedniego obuwia.

mały szlaban na bal zsyłam
i ma ładna szlaban - na bal z sandałami?

ŚWIEŻE JEŻE
O tym, kto świeże jada jeże.

a i nagi kat Pąk Izydor świeże jada jeże i w środy z Iką ptaki gania
ej, Ula, Bąk Izydor świeże je jeże i w środy z Iką baluje

TROPIKI
Zaraz dowiemy się, dlaczego nie Portwein, ale arak jest pożądany.

nie w tropiki Portwein
Karaiba wabi arak

TRUNKI
Czy to Tokaj czy tonik? A wino lipowe? Nie polecam.

kino - tokaj jako tonik
Ewo, pili masoni wino sami - lipowe

UKRYWANI
Co robili ukrywani na wyrku.

ukrywana lala na wyrku
ukrywani leżeli i lali. I leżeli na wyrku

WALKA
Walki wśród zwierząt, raczej na niby.

jeż leje lwa, paw leje lżej
ej, Ela, kto kotka leje?

WAŁĘSA
Wędkarskie pasje, przydatny nawet sonar.

a masę ławic i Wałęsa ma
rano suma da mu sonar

WÓDA
Najgorsze gatunki, nie wolno tego pić!

wóda wozaka to taka z owadów?
wóda Moniki - "Siki Nomadów"

W REN?
Bez nerwów, po skoku w Ren można się utopić.

nerwowo w Ren?
ja tu tonę, no tutaj

ZEMSTA
Skrót komedii Aleksandra Fredro.

rumor o mur
i
o trawnik, Papkin, warto?

ZULA
Zdrobnienie imienia żeńskiego, ale jakiego? Tu Zuli iluzje i luz.

ej, Zuli ładne sen dał iluzje
Zuli Pacanowo na capi luz

(07.03.2012,  Tadeusz Morawski)

Powrót do strony głównej

Przewiń na początek